Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit (v tandemu) Čeština jako jazyk mateřský a jako jazyk cizí (Konstanty a proměny v jazykové a literární výuce)
Id projektuAKTION ČR-RAKOUSKO 2019
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z partnerská spolupráce tří univerzitních pracovišť. Jeho cílem je seznámit studenty ze spolupracující instituce s formou i s obsahy jazykovědného a literárního vzdělávání v partnerské zemi a na partnerské instituci. Studenti poznávají hostitelskou univerzitu, město, v němž instituce sídlí, region a jeho kulturu, vzdělávají se prostřednictvím odborných přednášek a diskuzí , které se uskutečňují jednak přímo na partnerské fakultě, jednak v místech připravených doprovodných akcí a exkurzí (Muzeum Tatra Kopřivnice, zámek Kunín, oblast Dolní Vítkovice, centrum Ostravy, kulturní instituce). Přednášky zajišťují pedagogové a akademičtí pracovníci z hostitelského i zúčastněného pracoviště. Zajištěna je také možnost náslechů ve výuce češtiny na základní škole.