Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Id projektu18/0843
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vydání pamětí Paula Kupelwiesera. Budou tak v českém překladu zpřístupněny původně německy psané paměti, které zůstaly až do současnosti pouze v rukopisu. Projekt umožní osvětlit motivy sociální a společenské angažovanosti Paula Kupelwieser, rozšířit povědomí o propojení Vítkovic a Vítkovických železáren. Umožní uchovat a rozvinout specifické kulturní dědictví Ostravska. Současně přispěje k posílení integračních prvků v rámci kulturního společenství. Publikace totiž bude dostupná veřejnosti a předpokládá se její užití jako podkladu pro obohacení výkladu průvodců historií Ostravy a Ostravska.