Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
We are not Detroit
Id projektuSMO 2019
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Surůvka
Období8/2019 - 10/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceJde o výstavu současného výtvarného umění pedagogů a absolventů Fakulty umění Ostravské Univerzity (doc. Mgr. Jiří Surůvka, MgA. Barbora Mikudová, MgA. Martin Froulík a MgA. Jan Výtiska) v městské galerii současného umění města Neuss/ Düsseldorf v Německu. Cílem je zviditelnit uměleckou úroveň Ostravska v prostředí metropole Severního Porýní a Vestfálska v oblasti s podobnou industriální minulostí jako Ostrava, ale inspirativní svou současnou vysokou úrovní života. Pedagogové Fakulty umění se podílejí individuálně již dlouhá léta na mezinárodní evropské výstavní činnosti a chtěli bychom nyní tyto vztahy navázat i mezi institucemi Ostravy a městy Severního Porýní a Vestfálska s jejich institucemi. Německá strana hradí pobyt vystavujících, galerii i publicitu výstavy, nicméně nehradí transport výstavy, materiál pro zabalení a transport artefaktů, diety a cestovní výlohy vystavujících