Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Id projektuTJ02000083
Hlavní řešitelMgr. Veronika Švrčinová
Období4/2019 - 3/2021
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA
Stavukončený
Anotace1.Analyzovat strategické a monitorovací dokumenty zaměřené na stav trhu práce se důrazem na strojírenský průmysl 2.Mezi členy NSK (strojírenskými firmami) realizovat šetření zaměřené na shodu jejich požadavků na absolventy technických škol a potřebami jejich podniků 3.Najít deficity, slabé stránky aktuálních kurikulárních dokumentů RVP, ŠVP z hlediska trhu práce pro oblast strojírenství 4.Realizovat empirické šetření zaměřené na zjištění motivačních faktorů, které vedou k výběru technické školy se strojírenským zaměřením 5.Realizovat empirické šetření zaměřené na zjištění motivačních faktorů, které jsou stěžejní pro vstup na trh práce v oblasti strojírenství. 6.Popsat, analyzovat, vyhodnotit výstupy z realizovaného výzkumného šetření. 7.Navrhnout aplikační postupy do praxe.