Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)
Id projektuCRP 2019
Hlavní řešitelIng. Jana Kuchařová
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceTematické zaměření projektu: d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol V rámci realizace centralizovaného řešení vybraných problematik v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků/vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí plánujeme pokračovat ve spolupráci při aktualizaci sdílených metodik včetně legislativní revize a aktualizaci elektronického nástroje pro výpočet odvodů na Slovensko, implementaci změn metodik do prostředí VŠ, v nastoleném sdílení a výměně zkušeností a společném řešení komplikovaných případů souběhu zaměstnávání.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub