Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Datová podpora pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů
Id projektuCRP 2019
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na téma datové podpory pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů jednotlivých zapojených vysokých škol. Relevantní definice ukazatelů ve vztahu ke strategii a standardům studijních programů, odpovídající data, vhodné metody jejich sběru i následné analytické postupy a interpretace dat, jsou klíčovou a nezastupitelnou součástí hodnocení kvality studijních programů. Cílem projektu je zlepšit postupy v oblasti definice, měření, analýzy a interpretace ukazatelů relevantních k hodnocení kvality studijních programů na jednotlivých zapojených školách, podpořit vytváření objektivní datové podpory pro získávání dat o hodnotě ukazatelů relevantních pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti s ohledem na potřeby a požadavky různých zainteresovaných stran (cílových skupin), s důrazem na neúspěšnost studia, a dále optimalizovat postupy v oblasti propojení různých způsobů získávání, analýzy a interpretace dat od relevantních zainteresovaných stran (data z interních systémů - datových skladů, analýz, data ze zpětné vazby aktérů) pro potřeby měření ukazatelů kvality v souladu s principy, postupy a standardy zajišťování kvality studijních programů. Předmětný projekt se zaměřuje na zlepšení a reflexi metodických postupů pro definici, vymezení základních atributů a klasifikaci ukazatelů kvality, vytváření nástrojů pro sjednocení dat na jednotlivých školách, nástrojů pro exporty dat, nástroje pro rychlou zpětnou vazbu v oblasti neúspěšnosti studia a aplikaci dat z vnějšího prostředí v interních systémech škol. Nedílnou součástí projektu je rovněž sumarizace postupů v oblasti provazby kvalitativních a kvantitativních dat (dat ze zpětné vazby různých zainteresovaných stran v procesu hodnocení studijních programů) s daty v interních systémech škol a následná využitelnosti výsledků analýzy a interpretace dat pro hodnocení kvality studijních programů s důrazem na neúspěšnost studia.