Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol
Id projektuCRP 2019
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV rámci řešení projektu všechny veřejné vysoké školy spojily síly pro dosažení maximální synergie při harmonizaci a implementaci principů zajišťování kvality svých činností v oblasti provozně ekonomických procesů v návaznosti na legislativní požadavky zejména pak GDPR, eIDAS, NSESSS, kybernetické bezpečnosti a povinný reporting vůči státním institucím za účelem naplnění potřeby rozhodování založených na datech. Řešitelé projektu si kladou nad uvedený rámec vyšší cíle v podobě dosažení kontinuální udržitelnosti provozně ekonomických procesů a jejich ICT podpory, zavedení otevřených standardů datových rozhraní a automatické vystavování dokladů jako podpůrný prostředek pro naplnění prioritního cíle diverzita a dostupnost ve vazbě na zpřístupnění distančních kurzů jako příprava infrastruktury pro celoživotní vzdělávání či jiné distanční přístupy v rámci vzdělávání či internacionalizace. Předkládaný projekt řeší částečně požadavky kladené na VVŠ v souvislosti s jejich povinnostmi jako orgánů veřejné moci. Úplné plnění požadavků OVM přesahuje rozsah tohoto projektu, projekt k němu však významně přispívá. Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další. Předkládaný projekt je společným projektem sítí vysokých škol: 01-12 síť škol, které společně využívají aplikaci FIS, 13-19 síť škol, které společně využívají aplikaci EIS Magion, 20-25 síť škol, které společně využívají aplikaci ERP SAP a 26 přidružený řešitel TUL kooperující v oblasti PaM VEMA s dalšími VVŠ.