Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě
Id projektuCRP 2019
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměří na oblast implementace legislativy a aktivit podporovaných ministerstvem do studijních informačních systémů. V oblasti podporovaných aktivit půjde zejména o elektronizaci správní agendy vysoké školy (c), dále o plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol (h). Dvacet šest veřejných vysokých škol se společně dohodlo na potřebě rozvoje správních agend ve studijních a s nimi souvisejících informačních systémech, protože na elektronizaci správních agend souvisejících se vzděláváním ve vysokém školství má vliv velké množství legislativních změn (národních a evropských), které školy musejí aplikovat do těchto systémů. Vysoké školy jsou při správě studia a vzdělávacích procesů v dnešní době plně závislé na svých informačních a komunikačních technologiích a jako orgán veřejné moci mají povinnosti vyplývající z řady nových národních zákonů, novel či vyhlášek i evropských nařízení. Ty mají jednak vliv na práci s elektronickými dokumenty, ať už v oblasti výkonu pravomoci či při poskytování služeb terciárního vzdělávání, ale také se týkají technologické přístupnosti internetových stránek a oblasti ochrany osobních údajů v informačních systémech i dalších oblastí. Školy jsou povinny díky tomu elektronizovat procesy studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol tak, aby zajistily řadu elektronicky poskytovaných služeb pro cílové skupiny v různých fázích studia, veřejnost nebo orgány státní a veřejné správy, a to až po přípravu na možné vydávání e-diplomu. Musejí mj. zajistit připravenost na předávání dat do povinných a dalších registrů. Zrevidovat a implementovat stanoviska týkající se ochrany osobních údajů v souladu s připravovanou změnou zákona na ochranu osobních údajů do studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol pro správu studia a připravit tyto systémy, agendy pro provoz na mobilních zařízeních tak, aby se zaji