Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami v rámci výuky anglického jazyka (haptická pomůcka)
Id projektuIRP201906
Hlavní řešitelMgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na tvorbu konkrétního studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami. Pro tuto cílovou skupinu velmi výrazně postrádáme moderní výukové materiály, které by přístupnou formou a v souladu se specifickými potřebami této cílové skupiny umožnily jejich vzdělávání a především zapojení do vzdělávacího procesu. Primárně se projekt soustředí za zpracování studijní opory pro studenty se zrakovým postižením. Jedná se o předmět Fonetika v rámci nově akreditovaného studijního programu Anglická filologie. Anglický jazyk obsahuje cca celkem 70 fonetických znaků.