Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV projektu bude řešena tvorba nového studijního materiálu k předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe (KRO/3NVP2). Jedná se o jeden ze stěžejních předmětů katedry romanistiky, který je vyučován v prezenční formě magisterského studijního programu Francouzská filologie (completus, maior, minor, specializace Francouzština pro překlad) . Zásadní přínos nového studijního materiálu spočívá v tom, že dojde ke změně vyučovacího jazyka předmětu z češtiny na francouzštinu, čímž se výrazně podpoří internacionalizace uvedeného předmětu.