Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nových studijních předmětů a studijních materiálů v rámci akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi
Id projektuIRP201904
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se věnuje zadané oblasti ad A(2) Tvorba nového předmětu nebo inovace stávajících studijních programů pro stávající a nově akreditované studijní programy na FSS OU zároveň je synergický s projektem ESF "JSME OSTRAVSKÁ", v oblasti zpřístupnění studijních opor pro studenty s SVP. Zahrnuje přípravu předmětů pro nové navazující magisterské studijní programy, včetně ad A3) tvorby studijních materiálů k výuce, vydání studijní opory, včetně nákupu odborné literatury a zajištění recenzních posudků. Ad A1) Odborná příprava akademických pracovníků k plnění cílů projektu zahrnuje konzultace s předními odborníky z praxe v ČR i zahraničí, účast na odborných akcích. Aktivita je vázána na připravované studijní programy v navazujících studijních programech na FSS OU.