Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Elektronická učebnice německy psané literatury: od prvních písemných zmínek v německém jazyce po barokní literaturu
Id projektuIRP201909
Hlavní řešiteldoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvoření el. stud. materiálu psaného německy pro SD KGE/3STNL (SP: Filologie), který bude přístupný jak studentům, tak akadem. pracovníkům na WEBu OU. Projekt zohledňuje rovněž potřeby zrakově postižených studentů. Opora zprostředkovává vhled do výše uvedené problematiky a přispívá k rozvoji jazykových kompetencí studujících. Studijní materiál přiblíží uvedené období v interdisciplinárních souvislostech s vývojem hudby, výtvarného umění atd. a v kontextu dějin evropské literatury. Opora bude doplněna multimediálními vstupy (audiovizuální nahrávky, zvukové soubory, obrázky atd.). Elektronická učebnice německy psané literatury reaguje na nejnovější didaktické trendy a vyvíjející se nároky na výuku této disciplíny a je tak inovativním přínosem pro zkvalitnění výuky tohoto předmětu.