Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Id projektuIRP2019_pdf
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV současné době dochází k přípravě akreditace programu Sociální pedagogika pro bakalářské a návazné magisterské studium. Program získává na významu také v souvislosti s připravovanou novelou Školského zákona, v jejímž návrhu se nově objevuje profese sociální pedagog. Pro region Ostravska je příprava pedagogů, kteří dokáží řešit sociální problémy velmi důležitá. V souladu s požadavky akreditačních komisí jednotliví garanti předmětů mají zájem o přípravu kvalitních materiálů také pro studenty kombinované formy studia. Součástí přílohy č. 1 je seznam předmětů, autorů textů, návaznost na stávající předměty v současné akreditaci a plán pro akreditaci novou.