Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření studijních opor pro studenty oboru Andragogika
Id projektuIRP2019_pdf
Hlavní řešitelMgr. Milan Chmura, Ph.D.
Období1/2019 - 10/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Anotaceatedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru Andragogika v rámci kombinované formy studia. Naprostá většina studentů přichází z profesní praxe a studiem si prohlubuje své znalosti v oboru či zlepšuje svoje dovednosti za účelem zvýšení kvalifikace. Studium se realizuje jak přímou, tak i nepřímou výukou. Přímá výuka je teoretickým blokem, ve které vyučující zpravidla nejvíce využívá teoretické metody výuky, jako je přednáška a její formy. Základ pro nepřímou výuku tvoří samostudium, ke kterému studenti využívají doporučenou literaturu a studijní opory zde sehrávají důležitou roli pro zkvalitnění studia, které má distanční znaky. Akreditační standardy vyžadují kvalitní textové a e-learningové pomůcky pro kombinované formy studia.