Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interpretace hudby z pohledu transferu teorie do praxe
Id projektuIRP 2019
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePůsobení hostující profesorky, doc. Dagmar Glüxam, nabízí Fakultě umění OU participaci jak na teoretické, tak i praktické přípravě a vzdělání studentů. V rámci blokové výuky nejprve odučí kolektivní výuku na KTD, na to pak naváže specializovanou výukou odpovídající požadavkům praktických kateder (tj. v návaznosti na dohodu s vedoucím ve smyslu tématu, zaměření studentů s ohledem na stupeň jejich technické a interpretační zralosti, ale je zde prostor pro reflektování aktuálního repertoáru studentů apod.). Participace je příslibem inovativního přínosu a transferu výuky běžné v zahraničí.