Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
TRANSKUNST II. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Id projektu81p10
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období6/2018 - 6/2018
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceSpolupráce ve výuce na projektu TRANSKUNST II. má posílit dlouholetou spolupráci obou partnerů (srov. čísla projektů 66p7, 53p18 a 48p10) a zintenzivnit vědeckou výměnu mezi oběma univerzitami. Toto je obzvláště důležité, neboť jak ve Vídni, tak i v Ostravě jsou nabízeny studijní obory překladu/tlumočení ? ve Vídni na Translatologickém centru, v Ostravě na katedře germanistiky. Spolupráce se tentokrát uskuteční v rámci transkulturně orientovaného projektu, na kterém budou studenti pracovat po celý akademický rok 2017/2018. Společné aktivity mají za cíl rozšířit a prohloubit překladatelské a tlumočnické kompetence studujících obou institutů na základě realizace konkrétní a z praxe vycházející zakázky.