Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2019 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt rozvíjí excelentní biomedicínský výzkum v Moravskoslezském regionu (MSK). Primárním cílem je doplnění plánované infrastruktury Lékařské fakulty Ostravské Univerzity (LF OU) pro chov experimentálních myších modelů ve výzkumu rakoviny a vývoji unikátních imunoterapií. Dále výrazné posílení vědeckých kapacit týmu Blood Cancer Research Group (BCRG) o špičkové experty a transfer znalostí a technologií vedoucí ve výsledku k zahájení klinických studií a aplikaci v biotechnologickém průmyslu.