Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Klastr umění a designu
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184
Hlavní řešitelMgA. Imrich Veber
Období6/2017 - 4/2023
PoskytovatelFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceProjekt Klastr umění a designu posiluje vzdělávání na Ostravské univerzitě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Pro studenty umělecky profilovaných studijních programů vytváří zcela nové příležitosti v segmentech Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. Cílem projektu je vybudování zázemí, které propojuje oblasti technologií, umělecké produkce, kreativních know-how s novými studijními programy.