Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Id projektuTL02000050
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (NPC) využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. Informační systémy (IS) přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech NPC napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče zejména veřejná správa, praktičtí lékaři ad. Záměrem projektu je do 12/2021 vytvořit a ověřit pilotní model IS-NPC v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.