Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Id projektu
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období5/2017 - 7/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
AnotacePředmětem smlouvy o provedení evaluace procesu v projektu "Společně v agendě ochrany práv dětí" reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003873 je zpracování evaluace o realizaci projektu, kterou bude ověřeno, jak jsou činnosti jednotlivých klíčových aktivit organizovány, zda oslovují cílové skupiny a efektivitu řízení celého programu.