Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
AnotacePředmětem smlouvy o poskytnutí služeb je poskytnutí odborné konzultace a podpory interní evaluace určené k plnění předmětu zakázky realizované v rámci projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku", hlavní příjemce projektu:Zahrada 2000 z.s. registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624.