Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Id projektu19-13637S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNávrh se zabývá jednou z enigmatických otázek biologie membrán, úlohou lipidů netvořících membránovou dvojvrstvu ? se zaměřením na tylakoidní membrány rostlin, které jsou příkladem membrán konvertujících energii. Dvojvrstvá organizace tylakoidních membrán zaručuje vybudování a využití gradientu elektrochemického potenciálu protonů pro syntézu ATP. Nicméně lipidy netvořící dvojvrstvu představují asi polovinu obsahu tylakoidních lipidů. Nedávno jsme zjistili, že intaktní, plně funkční rostlinné tylakoidy obsahují, kromě dvojvrstvé fáze, dvě izotropní fáze a invertovanou hexagonální fázi, a navrhli jsme nový model tylakoidní membrány (Garab et al., 2017 Scientific Reports). Nicméně detailní pochopení úlohy lipidového polymorfismu ve struktuře a funkci tylakoidních membránových systémů je stále v počáteční fázi. Abychom lépe porozuměli tomuto problému, využijeme biofyzikální a analytické techniky a provedeme měření fyziologických parametrů na rostlinách a izolovaných tylakoidních membránách z divokého typu, lipidových a lipokalinových mutantů za různých environmentálních podmínek.