Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer
Id projektu19-16013S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceI když celkem dobře známe vliv tání ledovců na destabilizaci horských svahů, neexistují prakticky žádné informace o vývoji obřích (?10^8 m^3) sesuvů na předpolí ledovců. Některé z nejrozsáhlejších koncových morén a ledovcových jezer na světě vznikly během pleistocénu podél východního okraje Patagonského ledovcového štítu (Argentina). Nedávná inventarizace sesuvů v této části předpolí And ukázala, že oblast je lemována stovkami rozsáhlých sesuvů. Velký počet jich protíná podrobně datované morénové hřbety anebo bývalá pobřeží ledovcových jezer. Tím se nabízí skvělé příležitosti pro průzkum doposud neznámé role svahových deformací na ledovcových předpolích. Na základě analýzy prostorového rozšíření, chronologie a mechanizmu rozsáhlých sesuvů přineseme nový originální pohled na postglaciální vývoj krajiny východního okraje And a taky rozšíříme portfolio paraglaciálních procesů postihujících ledovcová předpolí. Výsledky mohou být využity jako východisko pochopení stability svahů morén, vystavených dnešnímu měnícímu se klimatu.