Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
Id projektuGA19-19883S
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na širokou analýzu landfrýdů (zemských mírů) jako základního pramene zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Později v 16. a na začátku 17. století landfrýdy zůstaly zachovány a staly se fakticky policejními řády a byly začleněny do zemských zřízení. Vznik a vývoj landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny bude popsán v kontextu vývoje této instituce v českých zemích (České koruně) a také ve střední a západní Evropě. Hlavním výstupem projektu bude monografie.