Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Id projektuSAD
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období12/2016 - 11/2017
PoskytovatelVeřejná zakázka
Stavukončený
AnotacePředmětem smluvního výzkumu je závazek zhotovitele provést dílo.Účelem je zpracování analýzy a na jejím základě vytvoření modelů sociální práce doprovázejících bydlení. Analýza bude zaměřena na zmapování uplatňovaných přístupů sociální práce doprovázejících bydlení uživatelů služeb v přirozeném sociálním prostředí v návaznosti na přijatou koncepci sociálního bydlení a připravovaný zákon o sociálním bydlení.