Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Noc vědců 2018
Id projektu2477/2018/ŠaS
Hlavní řešitelMgr. Adam Soustružník
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRektorát, Statutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceOstravská Noc vědců je již druhým rokem připravována a koordinována realizačním týmem skládajícím se ze zástupců obou univerzit (OU: A. Soustružník, T. Šišmišová, A. Wantulová; VŠB-TUO: P. Halíková, J. Černá, J. Arleth). V kapacitních možnostech tohoto týmu je zajišťovat pouze Ostravskou Noc vědců, nikoli však již celorepublikovou platformu.Ostravská Noc vědců byla dosud financována z rozpočtů Ostravské univerzity a VŠB ? Technické univerzity Ostrava. Univerzity finančně zajišťují celou akci v Ostravě, náklady se ale s rostoucím počtem návštěvníků zvyšují a proto žádáme o finanční spoluúčast ze strany SMO ve výši 350 000 Kč. Z fianncí by byly hrazeny: personální náklady (koordinátoři, odměny pro akademiky, kteří zajišťují odborný program), náklady spojené s materiálem použitým například při pokusech, propagační předměty pro návštěvníky, odměny pro studenty, kteří pomáhají při přípravách i realizaci akce, zajišťování zpětné vazby z akce, její propagace na veřejnosti, veškeré tisky (plakáty, informační brožury, apod.), zajištění doprovodného programu (promítání filmů, divadelní vystoupení, hudební doprovod, apod.),grafické práce (tisky, reklama, inzertní služby), národní koncerence, fotodokumentace a aftermovie z akce.