Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Znalostní inženýrství a big data
Id projektuSGS06/PřF/2018
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZnalostní inženýrství představuje obor zabývající se profesionální tvorbou znalostních systémů. Tyto systémy mohou být velmi prospěšnou součástí komponent informačních systémů zaměřených na podporu rozhodovacích procesů ve všech úrovních řízení. Znalostní inženýrství patří do oblasti výzkumu nazývané umělá inteligence. K základním požadavkům na schopnosti znalostního inženýra patří umění získat informace od expertů pomocí různých technik, musí je chápat stejně jako experti a navíc musí je umět převést do tvaru, ve kterém budou reprezentovány v počítači. Mezi techniky znalostního inženýrství se v projektu zaměříme na reprezentaci znalostí (sémantické sítě a logické systémy, ontologie pro aplikaci v praxi, nástroje formání ontologie, aj.). Znalosti, které jsou zde považována za nejvyšší formu organizace strukturovaných dat, nejenže musíme získávat, ale musíme s nimi i pracovat. A proto cílem projektu není jenom reprezentace znalostí, ale rovněž práce s rozsáhlými daty (big data). Zde se maměříme hlavně na formalizaci logických metod rozpoznávaní struktur v rozsáhlých datech, nebo využití paralelizace pro zefektivnění navržených algoritmů.