Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium uvolňování škodlivin ze sorbentů na bázi silikátů
Id projektuSGS08/PřF/2018
Hlavní řešitelMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se bude zabývat uvolňováním vybraných polutantů (měďnaté a olovnaté ionty, fenol) po jejich solidifikaci ve struktuře neaktivované a alkalicky aktivované vysokopecní strusky. Pevné materiály po nasycení jednotlivými polutanty budou vysušeny, případně vyžíhány při různých teplotách. Všechny připravené materiály budou charakterizovány metodou infračervené spektrometrie a budou provedeny loužící experimenty pro zjištění stability fixace polutantu v matrici vzorku. U vybraných materiálů bude provedena analýza metodami rentgenové fluorescence a rentgenové práškové difrakce pro popis jejich fázového složení.