Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozmístění kreativních odvětví v českých metropolitních regionech
Id projektuSGS16/PřF/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceExistuje několik důvodů, proč kreativní odvětví přitahují pozornost urbánních geografů a ekonomů. Přítomnost těchto odvětví má pozitivní vliv na regeneraci městských čtvrtí a stimulaci růstu produktivity a inovační výkonnosti ostatních ekonomických sektorů. Vysoká míra koncentrace kreativních odvětví do velkých městech může posílit územně nerovnoměrný rozvoj a prohloubit ekonomické zaostávání nemetropolitních regionů oproti metropolitním regionům. Tendence firem v kreativních odvětví se na intra-urbánní úrovni shlukovat do klastrů s vysokou hustotou firem poukazuje na klíčovou roli lokálních amenit a geografické blízkosti pro produktivitu a růst těchto firem. Urbanizační a lokalizační úspory jsou tedy nejčastěji uváděny jako hlavní faktory klastrování kreativních odvětví ve velkých místech a jejich bezprostřední blízkosti. Některé zásadní otázky však stále zůstávají nezodpovězeny. Dosahují firmy lokalizované v klastrech vyšší dynamiky tvorby pracovních míst, růstu produktivity a mezd než územně rozptýlené firmy? Pokud ano, jak jednotlivé vlastnosti intra-urbánních klastrů (lokalizace, hustota firem, specializace, velikostní struktura firem) ovlivňují produktivitu a dynamiku růstu firem lokalizovaných v těchto klastrech? A konečně: který typ aglomeračních úspor je důležitějším faktorem růstu kreativních odvětví: lokalizační nebo urbanizační úspory? V tomto výzkumném projektu se pokusíme výše uvedené otázky zodpovědět. Našim hlavním cílem je charakterizovat a vysvětlit rozmístění kreativních odvětví na intra-urbánní úrovni v Česku (v Prazě, Brně a Ostravě). Hledáme odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zda a do jaké míry stimuluje klastrování firem v kreativních odvětvích tvorbu pracovních míst, růst produktivity a mezd ve srovnání s územně rozptýlenými firmami.