Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Progresivní metody studia biodegradací, antibiotické rezistence a nekanonických DNA struktur
Id projektuSGS11/PřF/2018
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Martin Bartas, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je složen ze tří tematických částí: Molekulárně biologické, mikrobiologické a biodegradační. V molekulárně biologické části bude hlavím cílem zkoumání nekanonických DNA struktur (kvadruplexy, triplexy, křížové struktury, i-motivy, aj.) na bioinformatické i laboratorní úrovni. Cílem mikrobiologické části bude sledování změnu dynamiky struktury rezistomů v odpadních vodách s využitím real-time PCR a NGS sekvenace. Biodegradační část projektu se zaměří na možnosti využití ligninolytických hub v bioremediačních procesech. Při řešení každé části projektu bude kladen maximální důraz na využití progresivních výzkumných metod.