Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Numbers, Geometry and Physics
Id projektuSGS01/PřF/2018-2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu studentů studijního programu Aplikovaná matematika a Matematika, kteří se v rámci svých dizertačních a diplomových prací orientují na globální analýzu, matematickou fyziku, teorii čísel a oblasti jim blízké. Projekt tematicky navazuje na hlavní směr výzkumu Numbers, Geometry and Physics. Cílem tohoto projektu je - podpořit studenty s hlubším zájmem o vědeckou práci, přispět ke zvýšení kvality a efektivnosti doktorského studia, - poskytnout studentům podmínky k dosažení vynikajících studijních a vědeckých výsledků na mezinárodně srovnatelné odborné a vědecké úrovni, - umožnit hlubší zapojení studentů do výzkumu a mezinárodní spolupráce, vytvořit podmínky pro zvýšení jejich podílu na kvalitní vědecké produkci, - poskytnout studentům širší vzdělání a nadhled, zpřístupnit jim nejnovější poznatky z oboru, prohloubit orientaci studií na hlavní směry výzkumu OU a navázat na výzkumné granty.