Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zpracování obrazu metodami soft computingu
Id projektuSGS07/ÚVAFM/2018
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Hurtík, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt tématicky navazuje na sérii předchozích SGS projektů se zaměřením na zpracování obrazu, využívá poznatky již získané a dále je rozšiřuje. Projekt spojuje teoretický a praktický výzkum v oblastech F-transformace, obrazu reprezentovaného fuzzy funkcí a aplikace hlubokých neuronových sítí. První dvě jmenované oblasti tvoří alternativu ke klasické reprezentaci obrazu a umožňují využití dalších soft-computingových technik s cílem zvýšení rychlosti, či přesnosti dále konstruovaných algoritmů postavených na těchto reprezentací, či úpravám hlubokých neuronových sítí, tedy aplikace do třetí oblasti zájmu. Praktickým důsledkem výzkumu je pak inovativní řešení úloh kvalitního inpaintingu obrazu, real-time segmentaci obrazu a rychlejší učící fázi neuronové sítě.