Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium vlivu změny parametrů evolučních algoritmů v závislosti na rozložení jedinců v prohledávaném prostoru
Id projektuSGS06/ÚVAFM/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV mnoha odvětvích vědy, výzkumu a komerční sféry vyvstávají úlohy, jež je potřeba optimalizovat. V případě těžkých problémů, jak se ukázalo, se s úspěchem uplatňují techniky založené na systémech přírody ? evoluční algoritmy (EA). Ačkoli jsou tyto stochastické heuristiky silnými nástroji, často nejsou schopné nalézt dostatečně přesné řešení úloh, které jsou popsány těžkou účelovou funkcí nebo jsou definovány na prostoru o vysokých dimenzích. Účinnost EA je závislá na nastavení řídicích parametrů, které je třeba nastavovat v závislosti na řešené úloze. Vhodnou adaptací parametrů lze efektivitu EA zlepšit.Aby adaptace parametrů byla adekvátní, je potřeba reagovat na určité změny v populaci jedinců. Jednou ze zásadních vlastností populace je velikost jejího konvexního obalu, který může být chápán jako určitá míra distribuce jedinců. Studiem tohoto parametru lze identifikovat, v jaké fázi se populace nachází a přizpůsobit tomu parametry algoritmu. Z hlediska počtu výskytu extrému lze účelové funkce rozdělit na unimodální a multimodální. V případě hledání minima multimodálních funkcí mnohdy algoritmy uvíznou v lokálním extrému. Postupná identifikace oblastí s lokálním extrémem a jejich vyčlenění z dalšího hledání je slibné k dosažení lepších výsledků.Evoluční algoritmy, vyvíjené v posledních letech, dosahují dobrých výsledků i v případě řešení těžkých, uměle zadaných, úloh. Hlavním cílem vývoje evolučních algoritmů by však měla být jejich aplikace na reálné problémy vyvstávající z lidského světa.