Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika v biologii
Id projektuSGS05/ÚVAFM/2018
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt by měl pomocí fuzzy modelování a strojového učení pokračovat ve vývoji aplikací určených ke sledování živočišných druhů (vážky, rovnokřídlí, obojživelníci a plazi). V druhové ochraně přírody je zásadním úkolem co nejpřesněji kvantifikovat hojnost výskytu a stupeň ohrožení daného druhu. Dosavadní přístupy jsou do značně míry závislé na znalostech a zkušenostech hodnotitele. S tím souvisí určitá míra nejistoty a subjektivity, která nese rizika spojená zejména s nesprávnou analýzou dat a interpretací výsledků. Jako ideální se tak jeví kombinace matematických, informatických a biologických metod pro tvorbu nových přístupů identifikace druhů (s možností využít tzv. občanskou vědu) či interpretace dat. Hlavní cíle projektu jsou tak následující: 1. Využití fuzzy logiky a strojového učení pro zdokonalení klasifikačního algoritmu ve freeware aplikaci ? Lovec vážek ČR2. Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě freeware aplikace ? určovacího klíče obojživelníků a plazů ČR3. Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě podkladů pro freeware aplikaci ? určovacího klíče rovnokřídlého hmyzu ČR4. Návrh webové mapové aplikace pro jednoduché získání environmentálních dat z konkrétních GPS bodů 5. Využití fuzzy logiky pro jazykovou interpretaci biologických datVýzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude nová verze aplikace Lovec vážek CZ s inovativním přístupem identifikace druhu, aplikace určená k identifikaci obojživelníků a plazů ČR, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích (např. Evropský odonatologický kongres 2018).