Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kritická reflexivita sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami
Id projektuSGS04/ÚVAFM/2018
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV postmoderní společnosti, kdy selhávají klíčové instituce, jako je rodina, je pomoc v podobě sociální práce zvláště důležitá a to zejména pro ohrožené děti a jejich rodiny. S akcentem výše zmíněného chceme realizovat výzkum na téma kritické reflexivity u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Cílem výzkumu je analyzovat a změřit kritickou reflexivitu u českých sociálních pracovníků pracujících s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami. Výzkum je založen na sekvenční synergii kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie. Kvalitativní výzkumná strategie bude probíhat formou Critical action learning pomocí polostrukturovaných rozhovorů, photo voice a fokusních skupin. Do kvalitativní části budou zapojení sociální pracovníci ze tří organizací ze tří krajů České republiky. Na základě skutečností zjištěných v rámci kvalitativní výzkumné strategie budeme v rámci kvantitativního výzkumu měřit a identifikovat (překladu zahraničních dotazníků a inventářů) jednotlivé oblasti/složky kritické reflexivity u českých sociálních pracovníků pracujících s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami. V rámci kvantitativní strategie bude využit účelový kriteriální výběr. Respondenti budou přitom vybírání z min. pěti různých organizací ze tří různých krajů České republiky a hlavního města Praha.