Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VIII
Id projektuSGS03/ÚVAFM/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky, bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na výzkum fuzzy asociační analýzy a jiné data-miningové metody a jejich aplikace v řešení regresních a klasifikačních úloh, které budou ověřovány na empirických datech pocházejících z fyzikálních, chemických či geologických měření. Dále navážeme na dosavadní výzkum kompozic fuzzy relací ať už založených na obecných kvantifikátorech, nebo implementujících koncept vylučujících rysů (symptomů), a budeme pokračovat v řešení fuzzy relačních rovnic. Pokračovat také chceme ve výzkumu v oblasti fuzzy transformace vyššího řádu, a to převážně s ohledem na nové aproximační podprostory, analýzu stochastických procesů a numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, a ve výzkumu algebraických struktur pro nepřesně vymezené objekty. Dále se chceme věnovat výzkumu v oblasti klasické a fuzzy topologické dynamiky, přičemž se chceme zaměřit na studium vybraných vlastností a jejich vzájemných vztahů. V neposlední řadě se chceme věnovat výzkum v oblasti uplatnění metod fuzzy modelování v ekonomii, zejména v hodnocení bonity zákazníka a segmentaci zákazníků.