Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu
Id projektuSGS02/ÚVAFM/2018
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je návrh a realizace fuzzy přístupů ve dvou stěžejních doménách - hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu.V oblasti hodnocení kompetencí bude hlavním směrem návrh a vývoj systém pro hodnocení různých vlastností a kompetencí osob (typicky zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání). V oblasti vývoje adaptivního webu bude hlavním směrem návrh a vývoj systému pro adaptivní zobrazení obsahu na webových stránkách na základě uživatelských preferencí a uživatelského chování na webu (sledování uživatelovy aktivity a jeho preferencí). V neposlední řadě se zaměříme na další rozvoj v oblasti systému pro hodnocení kvality výuky. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci různých fuzzy expertních systémů.