Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii
Id projektuSGS04/LF/2018-2019
Hlavní řešitelMUDr. Jan Žatecký
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem plánované prospektivní multicentrické studie je zhodnocení, zda není chirurgická biopsie sentinelové uzliny (SLNB) u žen s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii zatížena vysokou falešnou negativitou. Pacientky budou zařazeny do jednotlivých skupin dle histologického nálezu při SLNB, klinického a UZV nálezu v axille. Výstupem by měly být jasné indikace SLNB, případně axillární disekce (AD). V případě rozšíření indikací SLNB by se ve srovnání s AD snížila morbidita po operačním výkonu, z čehož by pacientky jasně profitovaly.