Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv typu fotbalové obuvi na biomechaniku dolní končetiny
Id projektuSGS17/LF/2018
Hlavní řešitelIng. Mgr. Jakub Wrona
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFotbal patří mezi celosvětově nejpopulárnější sport, který podle nejnovějších informací a průzkumů hraje pravidelně zhruba 250 miliónů lidí a v České Republice je to přibližně 600 tisíc. Jedním z důležitých nástrojů hráče je noha a s ní spojená fotbalová obuv. Ačkoliv se jedná o tolik populární sport, existuje jen málo výzkumů zabývající se problematikou fotbalové obuvi. Přitom již pouhý design fotbalové obuvi může ovlivňovat výkonnost hráče během utkání. V dnešní době je hlavním požadavkem pro výběr kopaček dobrá stabilita, trakce a hmotnost. Naproti tomu zdravotní hledisko bývá často opomíjeno. Předkládaný projekt se bude skládat ze dvou samostatných částí, které se budou zabývat vlivem typu fotbalové obuvi na biomechaniku jednotlivých segmentů dolní končetiny u hráčů ve věku 14-15 let. První část výzkumu bude zaměřena na kinematiku a kinetiku dolní končetiny při kopu v různých typech fotbalové obuvi. Druhá část bude zkoumat, jakým způsobem ovlivní změna kinematických a kinetických parametrů zatížení dolní končetiny. Výstupem projektu by mělo být upozornění na možná zdravotní rizika spojená s používáním různých typů fotbalové obuvi.