Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv barefoot obuvi na biomechanické parametry dolních končetin při chůzi
Id projektuSGS16/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Eliška Zahutová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVolba vhodné obuvi se v posledních letech stala předmětem kontroverzních diskuzí odborné i laické veřejnosti. Nejen mezi veřejností, ale především v řadách pacientů s různými typy pohybových obtíží, vzrůstají dotazy na téma barefoot obuvi, která se svými vlastnostmi přibližuje bosému chodidlu. Nejčastěji se ptají na to, zda může tato obuv ovlivnit bolesti pohybového aparátu, a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Subjektivní zkušenosti dlouholetých uživatelů barefoot obuvi mohou být pro odbornou veřejnost pochopitelně nedostačující, také proto, že se uživatelé ve svých názorech různí. Cílem tohoto projektu je zhodnotit biomechanické parametry dolních končetin při chůzi u probandů chodících v barefoot obuvi v porovnání s kontrolní skupinou ? ze zhodnocených biomechanických parametrů stanovit efekt používání barefoot obuvi a uvést možné klinické výstupy do praxe. Experimentální skupinu bude tvořit 20 probandů, minimálně s půlroční intenzivní praxí chození v barefoot obuvi a kontrolní skupinu 20 jedinců bez zkušeností s touto obuví. Pro získání dat bude použita 3D kinematická analýza pohybu (Qualisys Oqus, Švédsko) a 3 silové plošiny (Kistler 9286 AA, Švýcarsko). Interpretace získaných výsledků může pomoci zobjektivizovat parametry chůze v barefoot obuvi a následně tyto výsledky i klinicky zhodnotit s výstupem pro běžného uživatele/pacienta.