Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií CyberKnife v léčbě jaterních nádorů
Id projektuSGS05/LF/2018
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceChirurgická resekce maligních jaterních lézí je v současnosti považována za jedinou možnost kurativní léčby nádorových onemocnění jater. Možnosti chirurgické intervence zahrnují různé modality od anatomických či neanatomických resekcí přes ablační techniky až po komplexní složité výkony typu ALPPS. Zvažovanou alternativou chirurgické léčby pro léčbu malých jaterních lézí je stereotaktická radioterapie přístrojem CyberKnife, který umožňuje paliativní ozáření jaterních ložisek i u pacientů, kteří jsou kontraindikováni k operačnímu výkonu a zároveň profitují více ze stereotaktické radioterapie než ze systémové chemoterapie či jiných léčebných postupů. Srovnání efektivity jaterních resekcí a radiofrekvenčních ablací s terapií CyberKnife je důležitým vodítkem pro stanovení optimálního postupu v terapii jaterních nádorů a metastáz. Srovnání kohort pacientů léčených uvedenými metodami může vést ke změnám v rozhodování o optimální terapii šité na míru konkrétnímu pacientovi.