Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitorování farmakokinetiky biologik u pacientů s nespecifickými střevními záněty a jeho vliv na farmakoekonomiku.
Id projektuSGS02/LF/2018-2019
Hlavní řešitelMUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na problematiku biologické léčby (BL) nespecifických střevních zánětů (NSZ) a její farmakoekonomiku. Cílem studie je farmakokinetické monitorování hladin BL (infliximabu a adalimumabu) a protilátek proti nim. BL představuje významný pokrok v léčbě NSZ. Je vysoce účinná a během krátkého času zásadně zlepšuje zdravotní stav pacienta. Jedná se však o léčbu velmi drahou a je také známo, že může být provázena nežádoucími reakcemi a že v průběhu léčby dochází někdy k jejímu druhotnému selhávání, jehož důsledkem je relaps choroby. Jedním z faktorů, který ovlivňuje úspěšnost BL je dostatečná hladina biologik a tvorba protilátek proti nim, které mohou být i příčinou vzniku přecitlivělosti. Sledování sérových hladin biologik a protilátek proti nim by se mohlo stát významným pomocným laboratorním vyšetřením při BL. V případě zjištění nízkých hladin léčiva by pak bylo možné uvažovat o úpravě dávkování s cílem zlepšit terapeutickou odpověď nebo v případě vysokých hladin léku snížit jeho dávku a tím zvýšit bezpečnost léčby a snížit její ekonomickou náročnost. Pokud jsou nalezeny sérové protilátky proti biologiku, mohla by být na místě úvaha o převedení na jiný druh BL místo pouhé úpravy jejího dávkování. Dosud se v běžné klinické praxi upravuje dávkování BL empiricky, zejm. na základě terapeutické odpovědi, což v některých případech představuje cestu špatným směrem, jek ve smyslu klinickém, tak ekonomickém.