Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Maligní potenciál nealkoholické steatózy jater u pacientů s obezitou a metabolickým syndromem - management diagnostiky
Id projektuSGS03/LF/2018
Hlavní řešitelMUDr. Daniel Toman
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je diagnostika stavu a funkce jaterního parenchymu u vybrané populace, která je nejvíc prognosticky ohrožena rozvojem postupného selhávání jater se všemi důsledky až do rozvoje hepatocelulárního karcinomu (HCC). Cílovou populaci by byly pacienti s obezitou a metabolickým syndromem (MS). Celosvětový výskyt obezity se téměř ztrojnásobil mezi lety 1975 a 2016. V České Republice je obezitou postiženo asi 25 % žen a 22 % mužů. S přibývajícím výskytem obezity v populaci přibývá i nemocných s jaterní steatózou. Ta se ve vyspělých zemích stala nejčastějším chronickým jaterním onemocněním, a to i u nemocných, kteří alkohol nepijí vůbec nebo ve velmi malém množství. Jaterní steatóza (Non-alcoholic fatty liver dinase - NAFLD) je ve většině případů benigním a reverzibilním postižením jater. Za určitých okolností se však k steatóze může přidat zánětlivá složka a nemoc může přes obraz nealkoholické steatohepatitídy a jaterní fibrózy vyústit až do jaterní cirhózy se všemi známými negativními důsledky, a to až do vzniku HCC. Pacienti s HCC, kteří se projeví klinickými symptomy, mají velmi špatnou prognózu (5leté přežití se pohybuje mezi 0-10 %); naproti tomu pacienti s asymptomatickým HCC, diagnostikovaným v rámci skríningu, přežívají díky radikální léčbě více než v 50 % 5leté období. Ačkoli zlatým standardem diagnostiky NAFLD zůstává jaterní biopsie, zdá se, že se rýsují i nové diagnostické postupy, které by mohly odlišit prostou steatózu od steatohepatitídy. V terapii se používají léky, které zmírňují příznaky MS, léky snižující hladinu tuku v krvi, ale testuje se i řada dalších perspektivních léků. Důležitá jsou i režimová opatření vedoucí k redukci hmotnosti pacientů. Výsledné schéma neinvazivní diagnostiky by bylo možné použít na široké spektrum pacientů a tím postupně předejít rozvoji stavům a nemocem, které jsou při jejich progresi nákladnější na léčbu.