Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komplikace léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu: retrospektivní analýza prospektivně sledovaných dat
Id projektuSGS01/LF/2018
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceJaterní metastázy kolorektálního karcinomu (JMKRK) se často vyskytují u pokročilého nádorového stadia kolorektálního karcinomu (Dukes D). Navzdory vysoké kvalitě dnešních diagnostických metod je však stále záchyt JMKRK pozdní. Z tohoto důvodu je pouhých 15-20 % pacientů v době stanovení diagnózy JMKRK indikováno k radikální resekční terapii. Jaterní resekce, popřípadě radiofrekvenční ablace (RFA) u neresekabilních metastáz, ať už v podobě otevřené či laparoskopické chirurgické intervence, je považována za zlatý standard terapie JMKRK, která pacientům poskytuje v převážné většině kvalitní a podstatně delší přežívání. Srovnání efektu jednotlivých chirurgických postupů - laparoskopického a otevřeného - v léčbě JMKRK může být klíčovým krokem ke stanovení adekvátního terapeutického algoritmu v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.