Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta
Id projektuSGS04/LF/2018
Hlavní řešitelMUDr. Daniel Toman, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZobrazení magnetickou rezonanci u karcinomu rekta (KR) bylo poprvé využito v roce 1999 a od té doby se postupně začleňuje do plánování léčby KR. MR zobrazení má vysokou přesnost pro předpověď negativního cirkumferenčního resekčního okraje a pro určení hloubky invaze a používá se k naplánování neadjuvantní terapie. Pro správnou interpretaci MR vyšetření po proběhlé chemoterapii a radioterapii je velmi důležité srovnání s MR vyšetřením vstupním. MR dokáže odlišit pacienty s dobrou odpovědí na neoadjuvantní léčbu od tzv. non-respondérů. Je to důležité zejména u tumoru distálního rekta k naplánování typu chirurgického výkonu ? přední nízka resekce rekta, abdominoperineální resekce s trvalou colostomii. Chirurgická léčba je v současnosti u karcinomu rekta stále jedinou standardní léčebnou modalitou, která může dát postiženému naději na vyléčení. Chirurgické radikální odstranění nádoru však doplňují další léčebné modality v podobě chemoterapie, radioterapie, eventuálně v případě metastazujícího karcinomu rekta i léčba biologická (cílená). I samotná chirurgická léčba učinila v posledních desetiletích obrovský pokrok: zvýšil se počet onkologicky radikálních výkonů, snížil se počet postižených pacientů s trvalou stomií; zavedením konceptu totální mezorektální excize se radikálně snížil počet lokálních recidiv.