Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vztah mezi biomechanikou a pohybovou aktivitou u předškolních dětí
Id projektuSGS2/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Markéta Rygelová
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceChůze je zákl. pohybovým projevem lidí (Perry, 1992) Vývoj chůze trvá celé předškolní období. Hu et al. (2016) uvádí dvě fáze rozvoje chůze, první fáze představuje rozpětí prvních 5 až 6 měsíců po tom, co dítě začíná chodit, což vede k poměrně výrazným změnám v kinematice a kinetice pohybu, ve druhé fází trvající až do 8 let dochází k doladění chůze. První známky zralejší chůze přicházejí po 4 měsících nezávislé chůze (Hallemans et al., 2005). Délka kroku, kadence a rychlost chůze jsou ovlivněny zráním centrálního nervového systému a tělesným růstem až do 4 let, poté zůstávají konstantní a jsou podobné dospělým jedincům (Sutherland, 1997). Bernstein (1967) definoval koordinaci jako proces osvojování si nadbytečných stupňů volnosti částí podílejících se na pohybu (kloubních spojení, segmentů těla, svalů a motorických jednotek). Variabilita dynamických systémů hraje důležitou roli v přechodech mezi jednotlivými cykly chůze, ve stabilitě provedení pohybu, umožňuje učit se novým pohybům a volit optimální parametry provedení pohybu. Zajišťuje náhodné variace provedení pohybu, pro výběr toho nejvhodnějšího (Van Emmerik, Hamill & McDermott, 2005). Vývoj chůze je považován za proces vedoucí k optimalizaci krokového cyklu, k symetrii a stabilitě pohybového aparátu (Assaiante a kol. 2005). Je však otázkou zda dochází ke změnám koordinace a koordinační variability chůze během ontogeneze u dětí předškolního věku a zda má pohybová aktivita vliv na koordinaci a koordinační variabilitu chůze u dětí. Cílem práce tedy bude posoudit koordinaci a koordinační variabilitu segmentů dolní končetiny u dětí od 2 do 6 let a posoudit vztah pohybové aktivity k těmto parametrům. Soubor bude rozdělen na 2 skupiny. První skupinu budou tvořit 2 a 3leté děti a druhou skupinu budou tvořit 6leté děti. V prvním roce projektu proběhne sběr kinematických dat metodou optoelektronické stereofotogrammetrie a zjištění množství pohybové aktivity pomocí fitness náramků. Ve druhém roce budou data zpracována.