Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příbuzenská pěstounská péče - zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž?
Id projektuSGS9/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt se zabývá specifickou problematikou příbuzenské pěstounské péče, které se dlouhodobě v praxi věnujeme. Prostřednictvím výzkumu chceme poukázat na kvality a rovněž úskalí příbuzenské pěstounské péče ve vztahu k možnostem poskytovat ohroženému dítěti adekvátní terapeutickou podporu. Otázka, zda příbuzenská pěstounská péče je zdrojem vzájemné podpory nebo další psychické zátěže vyvstává v návaznosti na předešlá psychická (mikro)traumata současných pěstounů, kteří jsou v příbuzenském vztahu k přijatému dítěti.