Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pohybová aktivita dětí školního věku: Mezigenerační perspektiva
Id projektuSGS1/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Barbora Kaštovská
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePohybová inaktivita představuje jednu z nejvýznamnějších veřejných zdravotních problémů naší doby. Speciálně u dětí nízká pohybová aktivita souvisí s nadváhou a obezitou a má znatelný vliv na zdraví (Hills, Andersen, & Byrne, 2011). Hlavním cílem navrhovaného výzkumu je přispět k pochopení faktorů, které jsou spojeny s dětskou pohybovou aktivitou a odhalením příležitostí pro účinné intervence. V dosavadních studiích v oblasti pohybové aktivity u dětí byl kladen důraz na faktory na individuální úrovni jako jsou motivace, radost z pohybové aktivity nebo psychologické koreláty jako je vlastní účinnost nebo sebeúcta. Účinky interpersonálních vlivů na dětskou pohybovou aktivitu jsou z velké části neprobádané. Navíc se dá předpokládat, že jejich role bude částečně závislá na věku a na vývojovém stádiu dítěte (Ornelas, Perreira, & Ayala, 2007). Například výzkumníci poukázali zejména na význam vrstevníků při formování chování v pohybové aktivitě dětí školního věku nebo na roli rodičů v raném předškolním věku (Maturo & Cunningham, 2013). Cílem výzkumu bude prozkoumat roli interpersonálních faktorů ve formování pohybové aktivity a se speciálním zaměřením na roli prarodičů při formování pohybové aktivity svých vnoučat. I přesto, že rodiče hrají důležitou roli při formování dětské pohybové aktivity, stávající studie poukazují, že vliv rodičů se snižuje s přibývajícím věkem a že se manifestuje rozdílně pro dívky a hochy (Yao & Rhodes, 2015). V českém kontextu hrají konkrétně prarodiče aktivní roli v péči o vnoučata (Michlíčková & Španielová, 2016). Zatím nebylo systematicky ohodnoceno, do jaké míry pohybová aktivita prarodičů souvisí s pohybovou aktivitou vnoučat a jak konkrétně prarodiče ovlivňují svá vnoučata pohybovou aktivitou. Výstupy výzkumu pomohou identifikovat faktory a specifické kontexty pro vývoj účinných mezigeneračních intervencí pro zvýšení pohybové aktivity jak dětí, tak prarodičů samotných.