Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Id projektuSGS8/PdF/2018-19
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt svým zaměřením pokračuje v longitudinální výzkumné aktivitě navrhovatelky, která se společně s doktorandkou soustřeďuje na monitorování aspektů školního a částečně také domácího prostředí, jež se podílí na formování čtenářských dovedností žáků v prvostupňové edukaci. Stávající výzkumný design návrhu projektu staví na dříve dosažených výstupech, které usměrnily badatelské snahy týmu. Poněvadž v roce 2014 bylo poprvé k měření čtenářských dovedností žáků využito technologie eyetrackeru a získaná data naznačila další výzkumné možnosti, od školního roku 2015/20106 jsou měření eyetrackerem prováděna na pěti základních školách Moravskoslezského kraje. Monitorovány jsou kvalitativní i kvantitativní parametry čtenářského výkonu žáků celého 1. stupně ZŠ, přičemž rozsah stávajícího vzorku je téměř 250 respondentů. Mapován je vývoj čtenářských dovedností všech zapojených žáků ve vazbě na užitou metodu výuky čtení jak v etapě počáteční čtenářské gramotnosti, tak v etapě čtenářské gramotnosti. Od školního roku 2014/2015 sledujeme, zda a do jaké míry metoda výuky čtení ovlivňuje kvalitu čtení s porozuměním. Pozornost soustřeďujeme na metodu analyticko-syntetickou a genetickou, tedy nejčastěji užívané metody v české edukaci. V případě přijetí návrh projektu získáme jedinečnou možnost pokračovat v měřeních eyetrackerem u žáků, které sledujeme od 1. ročníku, tj. od listopadu 2014. Vývoj kvality jejich čtení s porozuměním bychom pak měli doložen od počátku až do závěru jejich prvostupňové edukace.