Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dopad procesu gamifikace v LMS kurzech
Id projektuSGS5/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt navazuje na předchozí bádání navrhovatele a klade si za cíl pokračovat v další oblasti gamifikace. Ta byla popsána v metaanalýze (Škuta & Kostolányová, 2016) na konferenci DIVAI a následně rozpracována a podpořena experimentem, jehož výsledky byly publikovány na ICTE (Škuta & Kostolányová, 2016). Projekt si klade za cíl vytvořit adaptivní model pro e-learningový kurz realizovaný v LMS Moodle a ověřit přístup Gamifikace v adaptovaném prostředí dle Topologie hráče. Řešený projekt plně souvisí s dizertační prací navrhovatele.